woensdag 16 mei 2018

Kakkerlak

Het is weer oorlog in plotterland en dit keer is de boosdoener melder van misstanden Nico van den Ham. Die distantieerde zich voor het eerst nadrukkelijk van de 'kleine groep volslagen idioten' die de alternatieve media kapot zouden maken.

Twee lichtte hij er uit zonder ze bij naam en toenaam te noemen: Micha Kat (ooit zijn grote voorbeeld) en de Turkse Nederlander Neset Temirci. Die laatste heeft Nico inmiddels gefileerd in een video waarin Van den Ham beurtelings een drol en kakkerlak wordt genoemd.

Maar Van den Ham legde de vinger wel op de zere plek. Neset is zo ongeveer de grootste fantast onder de plotters. Hij legde ooit een verklaring af over de moord op een onbekende vrouw en een klein kind die door Koning Willem Alexander zou zijn gepleegd in het bijzijn van (komt-ie) Mabel Wisse Smit, Friso en Beatrix. Heeft hij met eigen ogen gezien ook nog in de gevangenis in Krimpen aan den Ijssel waar hij zat opgesloten. Kan allemaal bevestigd worden door Annemarie Blijenburg, beter bekend als de Supergetuige en wereldberoemd vanwege haar bizarre pseudologia fantastica-verhalen.

Kennelijk heeft ook Neset geleerd dat er altijd wel een paar maffe (Facebook) volgers zijn die echt alles geloven zolang je er maar een ernstig gezicht bij trekt. 

Waar Temirci precies zijn geld mee verdient is Barracuda niet duidelijk. Wel is er voortdurend van alles met hem aan de hand. Zo wordt er met enige regelmaat een aanslag op hem gepleegd, en Barracuda heeft het bruine vermoeden dat dit andere oorzaken heeft dan het Koningshuis dat voortdurend achter hem aan zou zitten.

Over het verleden van Neset is wel wat bekend: ooit bracht Neret zijn vrouw om het leven met een fiks aantal messteken. Zijn verdediging liet hij over aan het kantoor van Bram Moszkowicz die hij zwart betaalde. Dat geld was niet enkel bestemd voor de zaak van Neset, maar ook voor lopende zaken 'van vriendjes die in de problemen waren gekomen met grootschalige handel in drugs'.

Rond 2000 zat Neset enkele weken in het Pieterbaan Centrum alwaar 'een vals rapport over mij werd gemaakt in opdracht van Beatrix en overheid'. Wat Demmink is voor Micha Kat, is Bea voor Neset.

Wat wellicht verklaart waarom Neset in 2016 een celstraf kreeg van 30 dagen, waarvan 16 dagen voorwaardelijk, voor het opzettelijk beledigen van Koning Willem-Alexander. Op zijn Facebookpagina noemde hij de Koning onder andere een moordenaar, verkrachter en een dief. Neset wilde destijds niet meewerken aan een onderzoek door een psychiater of psycholoog. Vandaag volgt in Zwolle het hoger beroep.

Sinds enkele dagen heeft Neset samen met Luuk de Waal Malefijt (Ons Geld, die het huidige geldsysteem 'flink onderuit wil trappen') ook nog de Stichting De Onthulling. Die onafhankelijk publiceert over geheime machtsstructuren in Nederland. Op de site prijst Temirci zichzelf aan als een 'belangrijke klokkenluider'. Die om maar eens wat te noemen heeft ontdekt dat Ayaan Hirsi Ali een rol had als informant van de Staat, waarna ze het land uit vluchtte. Volgens Barracuda is Hirsi Ali naar de VS verhuisd omdat zij een betrekking kon krijgen bij het American Enterprise Institute in Washington, een conservatieve denktank, maar kennelijk zijn wij allemaal voor het lapje gehouden.

Een andere onthulling is dat Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) 'haar macht als Kamerlid misbruikte om een aanhanger als mentaal ziek te verklaren teneinde haar op te laten sluiten'.

Op de hamvraag onder FAQ is helaas nog altijd geen antwoord gekomen:


Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam

vrijdag 11 mei 2018

Absurd en grievend

Jeroen de Kreek is weer eens de Sjaak. Hidde van Koningsveld, vice-voorzitter van CIDI Jongeren, heeft met succes een procedure aangespannen tegen De Kreek, want die had op zijn blog met de naam Het Goede Nieuws onder meer geschreven dat Van Koningsveld betrokken is bij een terroristische organisatie 'die de Holocaust heeft beraamd en laten plegen door de antisemitische bondgenoten'.

Toen Van Koningsveld eiste dat die beledigingen per direct van de site werden gehaald zou De Kreek hebben geantwoord 'dat hij beter zijn moeder kan neuken.'

De Kreek moest zich al eens eerder voor een Amsterdamse rechter verantwoorden voor het beledigen van Joden en het aanzetten tot haat. Dit als gevolg van een stroom aangiftes tegen De Kreek van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI).

Ooit kreeg Jeroen zes maanden cel (waarvan vier voorwaardelijk) voor het bedreigen van de toenmalige premier Balkenende en werd hij Holocaust ontkenner, maar het OM kreeg hem vanwege allerlei bedreigingen niet opnieuw achter de tralies omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar moest worden geacht. In een van de rapporten werd melding gemaakt van persoonlijkheidsproblematiek van 'primair narcistische aard'. Tot vorig jaar modderde Jeroen voort op zijn blogje. 

De rechtbank: 'Hoewel [eiser] als bestuurslid van de [naam organisatie] zich een en ander wellicht eerder zal moeten laten welgevallen, zijn de aantijgingen in de publicaties van [gedaagde] zo absurd en grievend, juist voor iemand die zich publiekelijk inzet tegen antisemitisme, dat het recht op bescherming van de eer, de goede naam en de persoonlijke levenssfeer van [eiser] vóór gaat op de vrijheid van meningsuiting van [gedaagde] . Daarbij geldt dat [gedaagde] weet dat hij mensen niet mag beschuldigen op basis van zijn theorie, aangezien hij hiervoor al meerdere keren is veroordeeld.'

Uit het vonnis valt af te leiden dat De Kreek nog onder een mogelijke veroordeling probeerde uit te komen door vergeefs de rechtbank te wraken.

Jeroen heeft de gewraakte teksten inmiddels verwijderd, maar daarmee is de kous niet af. Omdat De Kreek niet alleen de naam van de vicevoorzitter, maar ook zijn studierichting, portretfoto en woonadres heeft gepubliceerd, wordt de immateriële schade begroot op 1000 euro.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam  

woensdag 9 mei 2018

Contactverbod

Faek, de door Wim Dankbaar en Hans Mauritz gebombardeerde 'kroongetuige' in hun alternatieve versie van de zaak Vaatstra, is tot aan een volgend hoger beroep even van zijn lastposten af. De rechtbank Haarlem vonniste dat Dankbaar op zijn blog hem niet meer in verband met deze zaak mag brengen en hem verder met rust moet laten.

Niet alleen heeft de rechter Dankbaar vandaag een contactverbod opgelegd, ook moeten diverse artikelen van de site verdwijnen en een rectificatie worden geplaatst. Verdere publicatie en te koop aanbieden van het boek waarin Faek wordt genoemd wordt ook verboden. Daarnaast heeft de rechter een voorschot op de immateriële schadevergoeding ten bedrage van 5000 euro toegekend, dat kan dus nog hoger uitvallen.

Het Haarlems Dagblad maakte van de rechtszaak onlangs nog een verslagje. Zo kon Dankbaar zijn in grijze Pumas gehulde voeten nauwelijks stilhouden toen advocaat Rinie Hoogendoorn het woord voert namens cliënt. 'Waarheidsvinding speelt nauwelijks een rol', aldus Hoogendoorn over het inmiddels toch behoorlijk uitgeklede weblog van Dankbaar.

De zitting was een uurtje bezig toen de rechter de angel uit het steekspel probeerde te trekken. 'Ik ga u drie vragen stellen', zegt hij tegen Faek. 'Weet u uit eigen waarneming iets van de moord op Marianne Vaatstra? Was u getuige van die moord? Heeft u ooit tegen iemand gezegd dat u getuige was van die moord?' Nee, nee, nee, antwoordde Faek onder ede.

Natuurlijk had Dankbaar weer 'goede redenen om aan te nemen dat de heer Faek zojuist meineed heeft gepleegd'. Alleen kun je dat wel beweren, maar als je enige bewijs een verklaring is met een handtekening die niet lijkt op die in het paspoort van Faek, is de gedachte van falsificatie niet ver weg. Zeker omdat gebleken is dat Mauritz, zoals Dankbaar zelf heeft aangetoond, al eens heeft gejokt over kluisverklaringen.

De rechtbank oordeelde: 'Indien een ‘publicist’ over wenst te gaan tot publicaties zoals [gedaagde] doet en daarmee kennelijk beoogt een misstand aan de kaak te stellen, dan moeten de daarin vervatte beschuldigingen op feiten zijn gebaseerd. [gedaagde] heeft de voorzieningenrechter er niet van weten te overtuigen dat er feiten aan de beschuldigingen ten grondslag liggen. De voorzieningenrechter ziet ook niet in dat het uiten van deze beschuldigingen op de wijze zoals [gedaagde] dat doet, een bijdrage kan leveren aan het maatschappelijk debat dan wel kan bijdragen aan het aan de kaak stellen van een misstand.'

Tegenwoordig kiest Dankbaar, onderhand zo'n 7 ton armer vanwege allerlei procedures, eerder eieren voor zijn geld. Toen Dankbaar in een van zijn intimiderende buien beweerde dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries een getuige zou hebben omgekocht, hij een seksuele relatie met deze getuige heeft gehad en een seksuele relatie met Sonja Holleeder, was hij er na de onvermijdelijke dagvaarding als de kippen bij om een rectificatie te plaatsen. Die inmiddels trouwens weer is weggepoetst.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam 

dinsdag 17 april 2018

Geen novum

Zoals verwacht heeft de Hoge Raad vandaag het herzieningsverzoek van de Turks-Koerdische Hüseyin Baybaşin, die is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, afgewezen. Doorgaans neemt de Hoge Raad namelijk de conclusie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad over. Met dit vonnis zijn feitelijke alle rechtelijke middelen uitgeput.

De Hoge Raad stelt voorop dat het Hof bij haar beoordeling 'terecht tot uitgangspunt heeft genomen dat het niet erom gaat of de gestelde manipulatie technisch mogelijk was, maar of die manipulatie feitelijk, dus daadwerkelijk, heeft plaatsgevonden. Hetgeen is aangevoerd t.a.v. manipulatie van getapte telefoongesprekken levert geen novum op, mede in aanmerking genomen dat in feitelijke aanleg uitvoerig aandacht is besteed aan deze kwestie en dat met het oog daarop door deskundigen onderzoek is gedaan, terwijl de enkele omstandigheid dat verschillende deskundigen onderling niet tot eenzelfde weging van het voorhanden bewijsmateriaal komen, geen grond voor herziening kan vormen.' 

Over de interpretatie van de transcripties: 'De vraag of de voor de bewijsvoering gebruikte transcripties de strekking van het besprokene correct weergeven, is door Hof nadrukkelijk onder ogen gezien en uitvoerig onderzocht. Hetgeen in herziening is aangevoerd wekt geen twijfel aan ’s Hofs oordeel dat vertolkingen die tot het bewijs zijn gebruikt, voldoende betrouwbaar zijn en overeenkomen met strekking van tapgesprekken. Dat door verdediging in herziening naar voren gebrachte deskundigen hebben uiteengezet dat en waarom zij een andere opvatting dan Hof zijn toegedaan, is ontoereikend om als novum te kunnen worden aangemerkt, aangezien zulks geen voldoende concreet aanknopingspunt biedt voor een andere beantwoording van de door Hof reeds ontkennend beantwoorde vraag of vertalingen ondeugdelijk zijn.'

Plus: 'De aangevoerde aanwijzingen voor het bestaan van een heimelijk en onrechtmatig samenwerkingsverband tegen aanvrager tussen Nederlandse politie en Turkse justitiële en politiële autoriteiten (Turks-Nederlandse samenspanning) met als doel het vervalsen van bewijsmateriaal, berusten naar de kern bezien uitsluitend op niet-verifieerbaar bronnenmateriaal.'

De Boudines, Tonnen, Myra's en enkele ex-gevangenisdirecteuren zullen vandaag wel weer moord en brand schreeuwen, en dat allemaal over een man wiens verleden zij nauwelijks kennen. Zij raakten van zijn onschuld overtuigd omdat ze een relatie met de zaak Demmink vermoedden.

En dan doen details er weinig toe. Advocaat-generaal Aben had vorig jaar maar liefst 1700 pagina's nodig om zijn visie toe te lichten, maar de Baybasin-plotters namen niet eens de moeite om het te lezen. Al die feiten, who cares? 

Voor Baybasin zelf is het te hopen dat Nederland (in het algemeen) de levenslange gevangenisstraf zal afschaffen, zoals door het vorige kabinet al eens is overwogen.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam 

zondag 8 april 2018

Bedrog

Theatermaker George van Houts profileert zich graag als actievoerder. Nog niet zo lang geleden was hij de belangrijkste initiatiefnemer van de theatervoorstelling De Verleiders: Door De Bank Genomen, tevens een burgerinitiatief om de banken hun recht op geldschepping te ontnemen. Hij schreef er ook een boek over.

Niet veel later kwam de aap uit de mouw: Van Houts heeft zich ooit door Van Lanschot een hypotheek van 8 ton laten aanpraten, vele malen de waarde van zijn huis, 'wat als een molensteen om mijn nek hing'. Geen wonder dat je een hekel aan banken krijgt.

Onder meer econoom Ewoud Jansen vond dat wat Van Houts liep te verkondigen 'uit hele – en halve onwaarheden, verdraaiingen en absurde complottheorieën bestaat'. Voor het grootste deel kwam het nog van internet ook.

En daar vond Van Houts ongetwijfeld ook de informatie over zijn nieuwste obsessie: 9/11, al enige tijd onderdeel van een soort TED talk onder de noemer Kom Plot. 'George van Houts leent oogkleppen van complotdenkers', kopte de sceptische site Kloptdatwel alweer enige tijd terug.

Afgelopen week zat Van Houts bij Pauw reclame te maken voor zijn congres Bevrijding van Bedrog te Utrecht. Met als belangrijkste spreker de eeuwige voorzitter van Architects & Engineers for 911 Truth Richard Gage.

Ook heeft hij Stichting 11 september in het leven geroepen met Wico Valk, organisator van het congres 15 Jaar 9/11 in een klein zaaltje van de Jaarbeurs in Utrecht in 2016, waar George ook al verscheen samen met usual suspects Guido Jonkers (WantToKnow), Maria van Boekelen (WeAreChange) en Janneke Monshouwer (Ander Nieuws). De stichting looft onder voorbehoud een paar goudklompen uit voor wie peer reviewed (dat dan wel weer) weerleggingen van een aantal stellingen kan aanleveren.

Maar kijkers heeft George niet kunnen overtuigen. Op Twitter oogstte hij vooral veel hoon.

En dat was volledig zijn eigen schuld. Kennelijk is Van Houts zich pas de laatste jaren gaan inlezen in 9/11, want Barracuda hoorde hem eindeloos de ouwe meuk herhalen die nu al jaren op internet circuleert. Het fabeltje dat in Pennsylvania helemaal geen vliegtuig te vinden is, is jaren geleden al weerlegd door de BBC in The Conspiracy Files aan de hand van tal van gesprekken met ooggetuigen en fotomateriaal. Daarom weet George niet dat het vliegtuig over een afstand van vele kilometers bomen raakte en een spoor van brokstukken achterliet. Ook kent hij niet de nog onlangs vrijgegeven foto's van de schade aan het Pentagon. Waarin zogenaamd geen vliegtuig is gevlogen.

Pas echt verwarrend werd het toen Van Houts begon over drones die naar zijn overtuiging in de Twin Towers waren gevlogen in plaats van de voorgespiegelde verkeersvliegtuigen. Die drones waren er volgens George ook al in 1962. Pepijn van Erp (Stichting Skepsis) vermoedt dat Van Houts hier probeerde te verwijzen naar Operation Northwoods, een niet verder uitgewerkt document waarin een aantal mogelijke ‘false flags’ werd geopperd om een invasie van Cuba te rechtvaardigen. Daarin komt het woord drone inderdaad voor, maar wordt slechts een onbemand vaartuig bedoeld, niet een op afstand bestuurd stukje speelgoed ter grootte van een Boeing.

Het probleem is: Van Houts wordt nu zelfs door plotters gewantrouwd. Gelooft niet in Judy Wood. Vandaar.


Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam

maandag 26 maart 2018

Dader

Het heeft hem iets van zes ton gekost, en de financiële bodem komt nu steeds meer in zicht, maar superduper speurder Wim Dankbaar is eindelijk om: Jasper S. is toch betrokken bij de moord op Marianne Vaatstra. 'Met feiten en verklaringen omkleed', schrijft Wim ook nog.

Jarenlang beweer je bij hoog en bij laag dat Jasper S. onschuldig in de gevangenis zit, en dan van de ene dag op de andere is hij toch (mede?)dader.

Dat wil zeggen: Jasper moest natuurlijk nog wel even in Wims ingenieuze complottheorie worden verwerkt, dus heeft Jasper Marianne niet verkracht in een weiland, maar in de caravan van de Duitser die Wim niet meer mag noemen op straffe van boetes. 'Uit wat Jasper zelf tegen medegevangenen en bewakers heeft toevertrouwd, blijkt reeds dat de ware toedracht anders is dan hij heeft bekend.'

Maar wat dan nog de rol is van de twee asielzoekers waarover Dankbaar afgelopen jaren niet uitgeschreven raakte, is Barracuda niet duidelijk.

Zo langzamerhand moet het de aanhangers van Wim ook duizelen. Ook al omdat Wim weer volledig herenigd is - echt on-geloof-lijk, na de jaren durende loopgravenoorlog tussen die twee - met zijn partner Hans Mauritz. Die hem dan ook vergezelde op weg naar alweer een rechtszaak (Barracuda is de tel kwijt) rond de zaak Hebben.

Beiden gingen nog even gezellig koffie leuten te Leeuwarden, en vergisten zich zo in de aanvangstijd van de zitting. Toen het duo eindelijk bij de rechtszaal arriveerde was de zitting al afgelopen. 'Kort daarop werd ik door mevrouw Van de Veer geïnformeerd dat de zitting reeds voorbij was en dat zij de laatste 5 minuten nog had meegemaakt om waar te nemen dat de heer Reyneveld mij tegenover u nogal afbrandde als de notoire “complotdenker” die buiten de realiteit leeft."

'Blijkbaar begrijpt ook Dankbaar dat een versie waarin Jasper S. geen rol heeft überhaupt onbestaanbaar is en wijzigt hij om die reden zijn verhaal,' had Reyneveld nog geschamperd. Vindt Wim niet om te lachen.

Tot overmaat van ramp heeft Faek, de getuige die volgens Peppi en Kokki zogenaamd zou hebben verklaard over de caravanmoord, maar dat in alle toonaarden ontkent, de hulp ingeroepen van de jonge advocaat Moszkowicz, die ook de moeder van Marianne vertegenwoordigt en Dankbaar tot de bedelstaf heeft gebracht. Een meesterlijke zet en hopelijk het slotstuk van deze soap. Feak wil schadevergoeding omdat hij continu door Dankbaar te kijk wordt gezet als een leugenaar en doofpotter en zijn bedrijf daaronder lijdt. Het kort geding in deze zaak dient 25 april.

Vandaag zou Wim trouwens weer rechters wraken. Want wraken is een recht, meent Wim.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam  

woensdag 14 maart 2018

Lightwarrior

Het plotterverhaal van 2017 was natuurlijk de 'openbaring' van 'Kinderoffer bankier' Ronald Bernard van de fairtrade pro-life bank De Blije B.. Die werd ineens wereldberoemd in plotterland dankzij een YouTube-gesprek met Irma Schiffers. Daarin beweerde hij dat hij als bankier had moeten deelnemen aan een of ander satanisch kinderritueel. Dat bizarre interview vonden zelfs plotters ongeloofwaardig en de beste man werd overal uitgespuugd.

Een dezer dagen kreeg Bernard weer een podium, maar dit keer in een AVRO-podcast van Radio 5-plaatjesdraaier Hans Schiffers. En ja, de complotgekke zus van Hans is inderdaad Irma.

Ze noemt zich Jungiaans therapeut, waarheidszoeker, coach, lightwarrior, zeer toegewijd aan mens, dier en de natuur; gevoelig en allergisch voor bedrog en corruptie.

Wie wil weten hoe complotgek Irma is, hoeft alleen maar haar Twitter-berichten te lezen: daar komen de illuminatie, David Icke en New World Order met grote regelmaat voorbij. Maar wat ook opvalt is dat in haar stukjes op haar blog iedere diepgang ontbreekt: het is oppervlakkig knip-en-plakwerk.

Waarschijnlijk heeft de AVRO ingestemd met deze podcast vanwege de verschillen tussen broer en zus: Hans kleurt binnen de lijnen, Irma zoekt de grenzen op. Dat thema komt inderdaad aan bod in de eerste aflevering, en het had een aardige serie kunnen zijn als Hans wat meer afstand had bewaard.

Maar kennelijk heeft Irma haar broer tijdens verjaardagsfeestjes zo enorm aan zijn kop lopen zeuren over wat ze allemaal op internet leest, dat Hans inmiddels ook zelf een klap van de molen heeft gekregen. Zo worden de critici van Kloptdatwel en Kritische Massa.be door Hans eventjes gemakshalve als Joden weggezet.

En laat hij ook onvermeld dat Irma zelf hand en spandiensten verleent aan de Blije B. van Ronald Bernard - als tekstschrijver - en haar broer dus eigenlijk gewoon haar baas zit te interviewen. Zoals Hans ook niet doorvraagt als Irma zegt dat ze 'zelfvoorzienend' in de natuur leeft (kennelijk mogen we de details niet weten) of überhaupt een kritische vraagt stelt als Irma maar doorratelt over controlled opposition.

En als Irma beweert dat haar beroemde interview met Bernard 60 miljoen keer is bekeken, gaat Hans dat niet even verifiëren: de teller moet de 700.000 nog passeren.

UPDATE: AVROTROS heeft de podcastserie verwijderd.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam